Accueil > COVID-19 > Bravvo - Service de prévention de la Ville de Bruxelles / Preventiedienst (...) > (NL) Toegankelijke diensten

(NL) Toegankelijke diensten

Beste burger,

De Nationale Veiligheidsraad heeft nieuwe maatregelen genomen om de versprei-ding van de Coronavirus-epidemie te vertragen, met name de annulering van alle re-creatieve, sportieve, culturele of folkloristische activiteiten van openbare of particu-liere aard en een zo groot mogelijke beperking van fysieke contacten tussen mensen onderling.

Omwille van deze redenen zijn de diensten van Bravvo op dit moment niet meer fy-siek toegankelijk. De activiteiten in de jeugdcentra, het jeugdhuis en de communau-taire centra zijn tot nader order opgeschort.

We blijven bereikbaar via telefoon en e-mail. Volg ons op de Facebookpagina om op de hoogte te blijven.

Voor vragen of informatie, neem contact op via 02 279 65 00 of infopreventie@brucity.be

Wij danken u voor uw begrip blijven - op afstand en veilig voor iedereen - tot uw beschikking.

In naam van alle medewerkers en de directie van Bravvo

Dienst Juridische bijstand

  • Valentine D’Odemont - 0491 71 10 29 - juridischedienstbravvo@brucity.be

Dienst voor de Preventie van gewelddadige radicalisering

  • Hadelin Feront - 0496 27 12 58 - hadelin.feront@brucity.be - preradbravvo@brucity.be

Dienst Lokale bemiddeling

  • Cecilia Sanchez - 0496 51 44 63 - cecilia.sanchez@brucity.be

Dienst tegen Schoolverzuim - Nota Bene

  • Katy Latran - 0499 65 02 24 - notabene@brucity.be
  • Rahma Chihi - 0499 65 02 24 - notabene@brucity.be

Dienst Openbare rust & centrale lanen

  • Maude Glorieux - 0490 56 46 59 - maude.glorieux@brucity.be - openbarerust@brucity.be

Dienst Bemiddeling bij gemeentelijke administratieve sancties - GAS

  • Yannick Piersotte - 0494 53 78 32 - yannick.piersotte@brucity.be

Coördinatie van Jeugdcentra Dolto - R’en Arts - Locomotive - Horizon - Averroès, Jeugdhuis NOH & Communautaire centra Oasis - Papenvest

  • Sophie Dupaquet - 0493 09 88 41 - sophie.dupaquet@brucity.be
  • Gilles Baele - 0490 14 02 62 - gilles.baele@brucity.be

Openbare computerruimte - OCR

  • Anne Pellaton - epn-bravvo-ocr@brucity.be